Menighedsplejen

Menighedsplejen  - et folkekirkeligt socialt arbejde.

Ølsemagle sogns menighedspleje består af en gruppe frivillige, som alle gør en kæmpe indsats til glæde for alle i Ølsemagle Sogn. Desuden har Menighedsplejen som formål at styrke det sociale netværk i Sognet. Har du stadig ikke prøvet at deltage i nogle af menighedsplejens aktiviteter, kan du stadig nå det, og du skal være meget velkommen.

smiley

Alle aktiviteter foregår i sognegården.
Sidder du inde med en god idé, som kunne være en aktivitet under menigheds plejen? Hvad enten det er en tilbagevendende aktivitet eller en enkeltstående aktivitet, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Mette Blomgren, som er formand for Menighedsplejens bestyrelse, på tlf.  20 37 90 50.

Du skal ikke nødvendigvis have en skræddersyet aktivitet; bare du har ideen, kan vi sammen finde ud af at søsætte den.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen er: Netværksgruppe, Julemarked, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemagle-Pigerne samt indsamling af lysestumper.
Læs nærmere under de pågældende menupunkter
.

På årsmødet (se nedenfor) behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer til nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også den kommende bestyrelse og regnskabet bliver selvfølgelig fremlagt.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje

-  et folkekirkeligt socialt arbejde

Medlem af Samvirkende Menighedsplejer: www.menighedsplejer.dk

 

Indsamling af strikkegarn

Der skal jo som bekendt bruges garn, hvis man skal strikke; derfor vil netværksgruppen meget gerne bede dig kigge i skuffer og skabe for at se, om du har nogle garnrester vi kan bruge. Spørg også gerne venner og bekendte.

Ligger du inde med nogle knapper, tager vi også gerne i mod dem

Garn og knapper kan afleveres i Sognegården eller i Kirken.

Menighedsplejens årsmøde

Der blev afholdt Årsmøde i Ølsemagle Sogns Menighedspleje onsdag d. 19. april 2023 kl. 16.00 i Ølsemagle Sognegård. Se referatet her

Menighedsplejens vedtægter gældende fra 1. juli 2021 er tilgængelige her.

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed. Her behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer vedr. nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også en bestyrelse, der skal varetage Menighedsplejens interesser. Regnskabet bliver selvfølgelig også fremlagt.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked, samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde

 

Læs også tidligere referater

Referat af årsmøde 2022

Referat af Årsmøde 2021