Bestyrelse

 

Bestyrelsen for Ølsemagle Sogns Menighedspleje pr. 22.06.2021

Alle i bestyrelse er valgt for et år, dvs. frem til årsmøde 2022.

Sognepræst Mette Paulin Blomgren (født medlem), formand

Menighedsrådsformand Grethe Koue, næstformand

Lisbet Helsted, kasserer

Bente Larsen, Netværksgruppen

Bente Sandfeld, Fredagstræf

Kjeld Hintzmann, Mandeklubben

Ann Valentin, Ølsemaglepigerne

Suppleanter:

Tove Folkmann (Netværksgruppen)

Birte Bengtsen (Fredagstræf)

Kirsten Bastholm (Ølsemaglepigerne)

Peter Moris (Mandeklubben)

Revisorer (ikke medlem af bestyrelsen:

Annelise Jensen, revisor

 

Menighedsplejens årsmøde

Der blev afholdt Årsmøde i Ølsemagle Sogns Menighedspleje onsdag d. 19. april 2023 kl. 16.00 i Ølsemagle Sognegård. Se referatet her

Menighedsplejens vedtægter gældende fra 1. juli 2021 er tilgængelige her.

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed. Her behandles indkomne forslag – det kan bl.a. være ændringer vedr. nuværende aktiviteter eller forslag til nye aktiviteter. På årsmødet vælges også en bestyrelse, der skal varetage Menighedsplejens interesser. Regnskabet bliver selvfølgelig også fremlagt.

Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppen, Mandeklubben, Ølsemagle-pigerne, Julemarked, samt indsamling af lysestumper til Kirkens Korshær.

Med venlig hilsen

Ølsemagle Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde

 

Læs også tidligere referater

Referat af årsmøde 2022

Referat af Årsmøde 2021