Dødsfald

Dødsfald afføder altid en række valg og beslutninger, der skal træffes.

De nærmeste mødes med præsten og forbereder bisættelse/begravelse.

Bedemanden kontaktes med henblik på de praktiske ting.

Graveren er behjælpelig med valg af gravsted, priser m.m., og kan informere om vedligeholdelse og af de forskellige gravstedstyper. Når gravstedet er taget i brug, udstedes et gravstedsbrev. Find gravernes kontaktoplysninger her.

I øvrigt finder man udmærkede oversigter over, hvad man skal huske på disse to hjemmesider:

www.bedemand.dk og

https://begravelser.dk

 

Leje af sognegården

Ølsemagle Sognegård kan lejes til mindesamvær eller reception efter hhv. bisættelse/begravelse eller dåb eller vielse i Ølsemagle Kirke.

Sognegården sørger for opdækning, bordpynt, kaffe, te, sukker og fløde. Brød til kaffen eller andet spiseligt samt øl og sodavand skal selv medbringes og skal afleveres i sognegården, en time før den kirkelige handling begynder.

Sognegården kan lejes i op til fire timer fra den kirkelige handlings start. Kontakt kirkekontoret for at høre nærmere om pris og om mulighed for at leje sognegården.