Særlige gudstjenester

 

Engang imellem holder vi gudstjenester, der er helt særlige og lidt anderledes, end de almindelige højmesser. De særlige gudstjenester kan være rettet børnefamilier eller de unge, de kan have et bestemt tema, fx musik, eller de kan ligge på et andet tidspunkt end de almindelige gudstjenester, og nogle af gudstjenesterne foregår i sognegården i steder for i kirken.