Gudstjenester

Kirkebil

Sognets beboere har mulighed for at benytte sig af kirkebil mellem hjemmet og Ølsemagle Kirke og Sognegård.

Kørsel med kirkebilen bestilles hos kordegnen på tlf.nr. 40 33 82 17. Denne kørsel betales af menighedsrådet.

For medlemmer af menigheden, der bor uden for Ølsemagle Sogn (medlemmer af menigheden, der har løst sognebånd til en af sognets præster) træffes særlig aftale med menighedsrådet vedrørende kørsel med kirkebil.

Fotografering

Fotografering under gudstjenester og kirkelige handlinger er tilladt i begrænset omfang og skal aftales med præsten på forhånd.

Kirkekaffe

Efter alle almindelige gudstjenester serveres der kirkekaffe i kirkens sideskib. Alle er velkomne!

Kirkens historie

Ølsemagle Kirke kan dateres tilbage til midten af 1100-tallet, da kristendommen for alvor kom ud til de danske landsbyer. Der findes intet sikkert bevis; men der har med stor sandsynlighed først ligget en beskeden trækirke, hvor kirken nu ligger.

Læs mere her