Kirkens historie

Velkommen i Ølsemagle Kirke

Med denne elektroniske udgave af vores nye hæfte om Ølsemagle Kirkes historie vil vi gerne give hjemmesidens brugere en let og illustrativ appetitvækker til vores smukke gamle kirke og det inventar, som gennem tiderne er anskaffet og tilpasset til den.

Hvad enten du bor i sognet eller er på gennemrejse, håber vi ligeledes at artiklerne vil give dig lyst til at besøge kirken og fordybe dig lidt i dens historie. Og historien behøver hverken at være støvet eller kedelig, tvært imod.

Det er vores mål at lade den gamle bygning danne ramme om et levende fællesskab med en mangfoldighed af liv og inspirerende aktiviteter for alle aldersgrupper. Derved bliver fortid og nutid uløseligt forbundet.

Ølsemagle Kirke adskiller sig ikke fra flertallet af danske middelalderkirker. Den er hverken prangende eller specielt rigt udsmykket; men måske netop derfor, har den måde som rummet og alle de gamle ting bruges på, endnu den dag i dag, en særlig betydning.

Uden at blive overdrevet højstemt kan man her, i landsbyens ældste hus, godt mærke historiens vingesus og føle sig lidt ydmyg ved tanken om, at hen ved fyrre generationer har haft deres gang i dette rum.

Hvis du vil bruge artiklerne som guide ved et besøg i kirken, så findes de samlet i et hæfte, som kan købes i kirkens våbenhus.

Med venlig hilsen og god fornøjelse med læsningen.

Ølsemagle Sogns Menighedsråd.