Navne, navngivning og navneændring

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder, efter at de er født. Hvis du ikke ønsker at få dit barn døbt, eller skal det døbes, efter det er fyldt 6 måneder, kan du navngive dit barn digitalt på borger.dk.

 

Alle skal have ét efternavn og mindst ét fornavn. I princippet er der ikke nogen begrænsning for antallet af fornavne, men der er regler for, hvad du må hedde, og hvad du må kalde dit barn. Derudover må drenge ikke få pigenavne, og piger må ikke få drengenavne - men der er selvfølgelig nogle navne, der kan gives til begge køn. 

Alle skal have et efternavn, og ifølge danske navneregler kan man kun have ét efternavn. Efternavnet er altid det sidste navn i rækken. De fleste forældre vælger at give deres børn deres efternavn, men man kan også vælge at give sit mellemnavn som efternavn til sine børn.

 

Navngivning

Alle børn skal være navngivet inden for 6 måneder, efter de er født. Navngivning kan ske ved dåb i kirken eller digitalt via borger.dk. Hvis du navngiver dit barn på borger.dk, skal du logge ind med MitID, og begge forældre skal huske at signere ansøgningen.

Navneændring

Ønsker du at søge om navneændring, gælder de samme regler for, hvad du må hedde, som ved navngivning. Ansøgning om navneændring laves digitalt på borger.dk, og der skal betales et gebyr for sagsbehandlingen.

Navneændring ved vielse skal også søges digitalt, men her er ansøgningen fritaget for gebyr.

 

 

Hvad er et mellemnavn?

Mange mennesker tror, at alle navne mellem det første navn og efternavnet er et mellemnavn. Det passer ikke helt. Du kan som før nævnt godt have flere fornavne, fx Marie Lise Karen, som alle tre vil være fornavne.

Et mellemnavn har normalt karakter af efternavn og står mellem fornavnet/fornavnene og efternavnet. Man kan godt have flere mellemnavne. Et mellemnavn kan gives som efternavn til ens børn, eller man kan selv tage sit mellemnavn som efternavn.

Et fornavn kan også godt gives som mellemnavn, hvis man ønsker det, men så skal man være opmærksom på, at navnet ikke kan gives videre som efternavn, og at navnet heller ikke kan gives videre til én af modsatte køn.

En god tommelfingerregel er, at et "rigtigt" mellemnavn kan gives til begge køn og kan bruges som efternavn, mens et fornavn som mellemnavn er kønsbetinget og kan ikke bruges som efternavn.

Navneregler

Her kan du læse om regler for fornavne, mellemnavne og efternavne.

Læs mere her

Navngivning

Her kan du ansøge om navngivning for dit barn på borger.dk

Ansøg her

Navneændring

Her kan du søge om navneændring for dig selv eller dit barn.

Ansøg her