Vielse

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er lige så juridisk gyldigt som vielse på rådhuset. Bryllupsceremonien forløber med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem af folkekirken.

I vil inden vielsen mødes med præsten til en samtale for at gennemgå vielsens forløb. Ved denne samtale aftaler I også valg af salmer. Datoen for samtalen aftales med præsten ca. en måned før vielsen.

For at kunne blive viet i Ølsemagle Kirke skal I være bosiddende i Ølsemagle Sogn eller have særlig tilknytning til sognet. Er I i tvivl om jeres tilhørsforhold, er I velkomne til at kontakte kirkekontoret på tlf.nr. 40 33 82 17.

Det skal I gøre

Ønsker I at blive viet i Ølsemagle kirke, skal I henvende jer til kirkekontoret for at aftale en dato. Herefter sender vi jer et brev med bekræftelse af datoen samt praktiske oplysninger om det videre forløb forud for vielsen.

Til vielsen skal der, ud over brudeparret og præsten, være mindst to vidner til stede. Navne og adresser på vidnerne skal sendes til kirkekontoret.

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

Inden I kan blive gift, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt med NemID på borger.dk. Kommunen udsteder herefter en prøvelsesattest. Hvis I skal giftes i Ølsemagle Kirke og IKKE bor i Køge Kommune, får I udleveret prøvelsesattesten, som I selv skal aflevere til kirkekontoret.

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten højest må være fire måneder gammel på bryllupsdagen.

Navneændring ved vielse

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I gøre det digitalt med NemID på borger.dk. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, såfremt navneændringen medfører navnefællesskab. Et navnefælleskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og/eller efternavne.

Leje af sognegården

Ølsemagle Sognegård kan lejes til mindesamvær eller reception efter hhv. bisættelse/begravelse eller dåb eller vielse i Ølsemagle Kirke.

Sognegården sørger for opdækning, bordpynt, kaffe, te, sukker og fløde. Brød til kaffen eller andet spiseligt samt øl og sodavand skal selv medbringes og skal afleveres i sognegården, en time før den kirkelige handling begynder.

Sognegården kan lejes i op til fire timer fra den kirkelige handlings start. Kontakt kirkekontoret for at høre nærmere om pris og om mulighed for at leje sognegården.