Medlemskab

Indmeldelse i folkekirken

For at blive medlem af folkekirken skal man være døbt. Bliver man døbt i en folkekirke, bliver man dermed også automatisk medlem. Læs mere om dåb her.

Er man blevet døbt et andet sted end i folkekirken, fx i en katolsk kirke eller en valgmenighed,  kan man blive meldt ind ved at kontakte kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor man bor. Hvis man er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver man automatisk meldt ind i folkekirken ved indrejse, medmindre man skriftligt meddeler, at man ikke vil meldes ind.

Udmeldelse af folkekirken

Ønsker man ikke længere at være medlem af folkekirken, kan man melde sig ud ved skriftlig eller personlig henvendelse til præsten eller kirkekontoret. Dette kan fx blot gøres ved at sende en mail til sognets postkasse, som er en sikker mail, hvori man oplyser fulde navn og CPR-nummer. Hvis man bor i udlandet, skal man henvende sig til det sogn, man senest boede i før udrejsen.

Når man ikke er medlem af folkekirken, skal man ikke betale kirkeskat, og det er derfor vigtigt, at medlemskabet bliver registreret korrekt i CPR-registret. Hvis man efter udmeldelsen alligevel får papirer fra skattevæsenet eller lønsedler, hvor der står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

Når man ikke er medlem af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For fx at blive viet i folkekirken skal mindst den ene part være medlem, og normalt kan man kun blive begravet af en præst i folkekirken, hvis man er medlem, når man dør. Ligeledes er taksterne for gravsteder mv. højere ved de fleste kirkegårde for personer, der ikke var medlem af folkekirken, end for medlemmer.

Genindmeldelse i folkekirken

Skulle man på et tidspunkt fortryde sin udmeldelse af folkekirken, kan man til enhver til melde sig ind igen. Dette kræver, at man kontakter præsten i det sogn, man bor i, og har en samtale med præsten. Find kontaktoplysningerne på præsterne her.