Privatlivspolitik for Ølsemagle Sogn

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. Vi ønsker at du altid skal kunne føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os.

Nedenfor kan du læse nærmere om hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside og/eller hvis du indgår i nogle af de aktiviteter, som vi tilbyder vores brugere at deltage i.

DATAANSVARLIG:

Ølsemagle Sogns Menighedsråd

Rishøjvej 1A, 4600 Køge

Email: 7207@sogn.dk

De øvrige certificerede databehandlere er: Menighedsrådet samt de ansatte ved Ølsemagle Kirke og Sognegård.

 

HVORDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Det retlige grundlag for vores indsamling, opbevaring og brug af dine personoplysninger er alene baseret på dit skriftlige samtykke, jf. den underskrevne samtykkeerklæring, som du skal udfylde for at deltage i de af sognets aktiviteter, der kræver at vi kender din identitet.

Den legitime interesse heri er, at vi således har mulighed for at kontakte dig vedrørende nødvendige oplysninger i forbindelse med de aktiviteter du deltager i.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Som det fremgår af den obligatoriske samtykkeerklæring, indsamler, opbevarer og bruger vi kun følgende oplysninger, videregivet af dig selv:

Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse – og for børn under 16 år - endvidere deres alder og skole / klasse.

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER:

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Oprettelse og ajourføring af lister over hvilke registrerede medlemmer, der er tilknyttet en eller flere af sognets faste aktiviteter.

Disse lister er forudsætningen for at vi kan give samtlige vores aktive brugere en målrettet og tidssvarende information om gruppernes aktiviteter og sognets øvrige tilbud.

OBS: Det er vigtigt at understrege, at denne privatlivspolitik IKKE omfatter personregistreringer i forbindelse med specifikt kirkelige formål og kirkelige handlinger, så som dåb, konfirmation, vielse, dødsfald o.l.

Disse oplysninger ligger kun på kirkeministeriets sikrede database.

 

HVOR OG HVORDAN OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Den digitale lagring af dine primære oplysninger foregår på sikrede pc’er, hvortil kun de certificerede databehandlere har password.

 

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine personoplysninger opbevares så længe der er behov for det, dvs. så længe du er medlem af en af sognets aktiviteter.

 

DINE RETTIGHEDER I DEN FORBINDELSE:

Du har, til enhver tid, ret til at få adgang til de oplysninger vi opbevarer om dig, og anmode om evt. rettelser i disse.

Du har ligeledes, uden yderligere varsel og med øjeblikkelig virkning, ret til at tilbagekalde din ovenfor omtalte samtykkeerklæring og derved blive slettet fra vores lister.

Dette vil imidlertid indebære, at vi ikke længere har mulighed for eller lov til at kontakte dig med evt. relevant information i forbindelse med sognets aktiviteter.

Din evt. tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER:

Som udgangspunkt deler vi ikke dine personoplysninger med 3. person, hverken elektronisk eller i papirform. Med ”3. person” forstås personer udenfor den kreds af brugere, som har tilknytning til sognets aktiviteter.

Hvilke oplysninger de involverede brugere evt. deler indbyrdes, er vi ikke ansvarlige for.

 

SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER:

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte menighedsrådets dataansvarlige på mailadressen: 7207@sogn.dk eller kordegn Jannie Henriksø på mailadressen: oelsemagle.sogn@km.dk

Denne privatlivspolitik er godkendt og vedtaget af Ølsemagle Menighedsråd.

Ølsemagle, 2018-08-15