Information om konfirmation i 2025

Konfirmationsdatoerne i 2025 er fredag d. 16. maj, lørdag d. 17. maj og søndag d. 18. maj.

Som udgangspunkt konfirmeres 8.A om fredagen, 8.B om lørdagen og 8.C om søndagen. Da fredagen ikke længere er en helligdag, men har været meldt ud som konfirmationsdato for 8.A, så kan elever fra den klasse vælge enten at fastholde fredagen eller vælge lørdag eller søndag. Konfirmationdatoen vælges i tilmeldingsskeamet, som kan findes nedenfor.

Konfirmationsdatoerne gælder for 8.-klasserne på Kirsitinedalsskolen. Går dit barn på en anden skolen, bedes du kontakte præsterne for at aftale konfirmation og konfirmationsforberedelse.

Velkomstaften for konfirmander i 2025

Velkomstaften foregår i Ølsemagle Sognegård og omfatter børn, der enten er bosiddende i Ølsemagle Sogn eller går i 8. klasse på  Kirstinedalsskolen.

Datoerne for velkomstaftenen annonceres her på hjemmesiden, i Ugeavisen Køge og i den bekræftelse, der sendes til konfirmandforældrenes e-boks. Undervisningen begynder umiddelbart efter velkomstaftenen.

Skolerne er ikke involveret i konfirmationsforberedelsen og ligger derfor ikke inde med oplysninger, de kan bidrage med. Det betyder, at alle udenfor sognet selv skal henvende sig til os og forhøre sig.

På velkomstaftnerne introducerer vi jer til konfirmandforberedelsen og arbejder os igennem de spørgsmål, som en konfirmation i familien kan afføde. Det kan f.eks. være, at der er nogle af børnene der ikke er døbt. Men så klarer vi også det.

Konfirmandtilmelding

Der er nu åbent for tilmelding til konfirmation i 2025. Tilmeld dit barn her

Undervisning

Konfirmandundervisningen foregår tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.45-15.15.

Går dit barn ikke på Kirstinedalsskolen, aftales konfirmation og konfirmationsforberedelse individuelt med præsten.